Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya
FERROS CRISTOBAL, SA
Codi gestor
E-697.00
Codi NIMA
0800354844
Adreça física
POL. IND. CAN VOLART - C/ GARBÍ, 5
08150 PARETS DEL VALLÈS
Adreça de correspondència
POL. IND. CAN VOLART - C/ GARBÍ, 5
08150 PARETS DEL VALLÈS
Telèfon
902636736
Fax
935737601
Localització
Veure localització
Coordenades UTM ETRS89
X:  437006  //   Y:  4601657
Dades de l'activitat
No    
Activitat
RECUPERACIÓ DE FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ, CISALLAT I PREMSAT, D'ENVASOS (NO PER) I FILTRES OLI MITJANÇANT ESCORREGUT I PREMSAT, PELAT DE CABLE, DESBALLESTAMENT DE BATERIES CRT DE RESIDUS (INCLOS RAEE) SEGONS LLICENCIA AMBIENTAL DE 30/4/15.
 
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors
V45 Recuperació de cables